top of page

Algemene voorwaarden Sawa D

Hier vindt u de algemene voorwaarden van Sawa D massagepraktijk welke bij ieder bezoek of bestelling van toepassing zijn.

Algemeen

 • Sawa D massagepraktijk - verleent geen medische massages/ behandelingen. Bij medische klachten dient cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.

 • Sawa D verleent geen erotische massages, aanvraag tijdens een behandeling wordt niet op prijs gesteld en kan tot staken van de behandeling leiden.

 • Opdrachtgever/cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van Sawa D en deze kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan massage en/of behandelingen en/of gebruikmakend van de diensten van Sawa D voortvloeien.

 • Sawa D behoudt zich het recht voor een cliënt van behandeling uit te sluiten.

 • Gedurende een massage/behandeling dient u uw mobiele telefoon uit te schakelen.

 • Sawa D stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom de massagepraktijk.

 • Sawa D is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar overeenkomsten en/of andere verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht word verstaan elke bijzonder oorzaak/omstandigheid, die in redelijkheid niet geacht kan worden voor het risico van Sawa D te komen. Sawa D heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. In geen geval is Sawa D gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 • Iedereen die gebruik maakt van de diensten van Sawa D verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

 • Deze Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast, aangevuld, of vervangen, hoewel zulke wijzigingen niet van toepassing zijn op reeds verrichte boekingen. Deze Algemene Voorwaarden zijn terug te vinden op de website www.sawad.nl

 

Afspraken en annuleringen

 • Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden verplaatst of geannuleerd.

 • Bij afspraken die niet tijdig worden geannuleerd, is Sawa D gerechtigd deze in rekening te brengen.

 • Elke massage mag na de behandeling worden afgerekend, betalen kan met PIN of contant.

 • De vaste tarieven worden kenbaar gemaakt op de tarievenlijst en website.

 • De tarieven zijn inclusief 21% BTW.

 • Opdrachtgever dient tijdig aanwezig te zijn op de overeengekomen locatie en tijdstip.

Gezondheid & Hygiëne

 • Is er sprake van medische klachten, is cliënt in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient cliënt dit door te geven. Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dit voorafgaand aan de behandeling beslist melden. Cliënt blijft verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid aan Sawa D.

 • Uw persoonlijke en/of medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt.

 • cliënt wordt aangeraden zijn/haar behandelend arts of specialist te raadplegen alvorens een massage te ondergaan.

 • Sawa D behoudt zich het recht voor een opdracht te annuleren, indien er naar het oordeel van Sawa D geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats.

Cadeaubonnen

 • Bij inlevering van de Cadeaubon vindt geen gehele of gedeeltelijke teruggaaf van geld plaats.

 • Elke bon moet zonder zichtbare schade aangeboden worden. Sawa D is niet aansprakelijk te stellen voor directe of indirecte beschadiging aan of op de cadeaubon, 

 • Het reproduceren van de cadeaubonnen is verboden. Alleen Sawa D zelf mag deze bonnen produceren. Elke andere vorm wordt gezien als overtreding en zal niet worden geaccepteerd en aangifte zal worden gedaan.

 • Cadeaubonnen zijn alleen geldig indien deze voorzien zijn van een geldige handtekening van Sawa D.

 • Bij verlies van een cadeaubon vervalt het recht op eventuele openstaande behandeling/massage.

 • De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant geld.

bottom of page